cs / en

Naše činnost

Czech enterprise institute (CEI) je nezisková organizace, která je dobrovolným nepolitickým seskupením fyzických a právnických osob. Hlavním úkolem CEI je podpora rozvoje podnikatelského sektoru a ekonomické svobody v České republice.

CEI podporuje svobodnou ekonomickou iniciativu formou pořádání seminářů a konferencí, podporou informovanosti o příležitostech v ekonomické oblasti a podporou svobody a prostředí pro podnikatelské aktivity a iniciativy v České republice.


Czech Enterprise Institute

 • Pořádá odborné akce, věnuje se publikační činnosti a realizuje granty v tématické oblasti vymezené Stanovami.

 • Poskytuje informační servis pro výměnu informací mezi nejrůznějšími typy organizací a veřejností.

 • Poskytuje poradenské, informační a expertní služby soukromým subjektům a orgánům státní správy a veřejné samosprávy.

 • Spolupracuje s podnikatelskými svazy, hospodářskými komorami a spolky aktivními při rozvoji podnikatelské svobody a podnikatelského prostředí.

 • Popularizuje směrem k odborné i široké veřejnosti význam podnikatelského prostředí pro podnikatelskou iniciativu a ekonomický rozvoj České republiky.


Vedení

Tomáš Munzi

předseda správní rady

zároveň působí na Národohospodářské fakultě VŠE, je členem správní rady Asociace financování infrastruktury pro mobilitu a podniká v oblasti ekonomického poradenství a informačních technologií. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a mezinárodní Master program IEL- International Programme in Comparative Analysis of Institutions, Economics and Law. V roce 2011 působil jako Visiting Scholar na Cornell University v USA. V USA též absolvoval letní univerzity CATO, Foundation for Economic Education a Mises University. Pravidelně publikuje v oblasti ekonomie, hospodářské politiky a institucionální analýzy.


Naše akce

25 let kapitalismu v České republice

15. listopadu 2014
Palác Žofín

www.ctvrtstoleti.cz

17. listopadu uplyne 25 let od událostí, jež iniciovaly zásadní změny ve společenském uspořádání naší země.

 

 

Zobrazit přehled všech akcí


Dokumenty a publikace

Zobrazit všechny soubory

Kontakt

Czech Enterprise Institute, z.s.

Prokopská 296/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1

IČ: 032 58 289

info@cei.cz